<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2374102812652515&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

4 grunner til å velge iconfirm som leverandør av GDPR-verktøy

Mange bedrifter gjorde en stor innsats før sommeren 2018 for å bli klare for EUs General Data Protection Regulation (GDPR). Men, loven krever at man også må kunne demonstrere etterlevelse over tid.

 Gratis rådgivning om personvern!

 Din bedrift må derfor fortsatt klare å etterleve disse kravene – helst uten at det byr på masse ekstra arbeid. Systemleverandører har tilpasset løsningene sine til GDPR, men organisasjonene må også kunne dokumentere etterlevelse på tvers av systemer. Nettopp derfor bør du vurdere å bruke et verktøy for GDPR.

Så hvorfor skal du velge nettopp ICONFIRM som leverandør? Vi gir deg 4 gode grunner til hvorfor vi bør være din tilbyder av et GDPR-verktøy.

 

Men først - kort om vår historie.

ICONFIRM er bygget på bakgrunn av Nordens ledende plattform for deling av pasientopplysninger og behandlingsinformasjon innen privat helse. Plattformen er i dag i bruk av ca 950 klinikker og 30 forsikringsselskaper der personvern og datasikkerhet er designet inn i plattformen.

Grunnleggeren av ICONFIRM, Christian Butenschøn, ledet dette selskapet med etableringen av den sikre plattformen og har fulgt GDPR med stor interesse siden høsten 2014. Mange av de sentrale kravene i GDPR som blir effektivt løst i plattformen er også relevant for virksomheter utenfor helsesektoren og i desember 2016 etablerte Christian ICONFIRM på grunnlag av deler av teknologien.

Hovedtanken bak ICONFIRM var å være en tilbyder av et GDPR-verktøy som gjør det mulig for bedrifter å ta kontroll og få oversikt over personopplysninger allerede ved registrering av data. Siden den gang har ICONFIRM kontinuerlig utviklet teknologien, med hovedformål å forenkle godt personvern.


ICONFIRM har fokusert på å bygge kompetanse internt og har rekruttert et sterkt team hvor alle sitter i Oslo, også utviklerne. Siden etablering har vi skapt et stort nettverk med gode relasjoner og partnerskap med en rekke aktører innen personvern og teknologi.

4 grunner til å velge Iconfirm

 

4 gode grunner til å velge ICONFIRM


1. Brukervennlig løsning som hjelper deg med å etterleve GDPR-kravene

Det behøver ikke være komplisert å komme i gang med etterlevelsen av kravene til personvern og databehandling som er satt av GDPR. For oss i ICONFIRM er det viktig at vi kan tilby et verktøy som gjør personvern enkelt og samtidig bidrar til tillitsfull behandling av personvernopplysninger. Verktøyet skal føles praktisk i bruk, i tillegg til at det setter individet i sentrum. Det er jo tross alt vi som individer som er sentrale i GDPR.

For oss i ICONFIRM bygger brukervennlighet på to ting: verktøyet lar deg komme i gang raskt og gir fleksibilitet rundt å skalere etter ambisjonsnivå.

Kom i gang på to timer

Selv om GDPR kan være vanskelig å forstå seg på, skal vårt verktøy virke stikk motsatt. Med ICONFIRM blir du møtt med et program som du, ikke bare skal forstå, men også kunne være i full gang med å bruke på to timer. 

For å gi deg et inntrykk av hvor brukervennlig ICONFIRM er, se video: slik setter du opp ICONFIRM

Skaler etter ambisjonsnivå

ICONFIRM er en praktisk, hands-on løsning. Løsningen er skalerbar, selvbetjent og enkel å bruke. Det er godt tilrettelagt for tilpassing til eksisterende prosesser, samtidig som funksjonalitet og prismodell gjør det egnet for bedrifter av alle størrelser. Dette gjør at vi, med stolthet, kan tilby et kostnadseffektivt GDPR-verktøy som samtidig er brukervennlig.

2. Stor kompetanse og mye tyngde

Vi kan og forstår GDPR og kan sette det inn i en praktisk sammenheng med perspektiv fra forretningsdrift og teknologi. Vi samarbeider i tillegg aktivt med jurister ved behov. Teamet består av mennesker som har lang og bred erfaring fra forskjellige industrier, både i Norge og utenfor landegrensene, og som har fulgt regelverket i mange år.

Møt teamet

  • Christian har bakgrunn fra ledelse, økonomi og finans med globale og regionale toppstillinger i Sveits og Norge innen tungindustri, olje og gass, varehandel, eiendom og helseteknologi.

  • Svein har tung erfaring fra IT giganten Accenture, men med sterk fokus på kundetilfredshet og leveranser på prosjekt og IT strategi.

  • Øystein har 20 års erfaring med relasjonssalg av IT systemer hos blant annet IBM, Microsoft med ansvar for de største kundene.

 

3. Et uavhengig RegTech-selskap som er dedikert til personvern

Vi er opptatt av vår uavhengighet og det gir oss mulighet til å samarbeide med mange. Dette gjør at vi alltid vil kunne være en samarbeidspartner som føles naturlig og trygg, og som setter våre kunder i fokus.

Så mens dere fokuserer på egen virksomhet kan dere være trygge på at vi har fullt fokus på personvernregelverket og hvordan dette ivaretas. Det betyr at vi stadig utvider funksjonaliteten i vår løsning og står sammen med våre kunder for å hjelpe med godt personvern.

4. Samarbeid med en rekke partnere innenfor jus, IT-drift og IT-distribusjon

Vi har en rekke partnere innenfor ulike bransjer som vi samarbeider med, eksempelvis: Microsoft, EVRY, Deloitte Legal og ATEA. Dette samarbeidet sørger for at vi alltid holder oss ajour i fortolkning av GDPR, teknologiutvikling og internasjonale saker og fokusområder. På denne måten vil vi alltid kunne gi deg et GDPR-verktøy som er oppdatert til enhver tid og som alltid hjelper deg og din bedrift med å etterleve kravene.

Du kan ta i bruk ICONFIRM allerede i dag. Kom i gang med ditt prøveabonnement ved å trykke her.

New call-to-action