atlanterhavsveien-photobybaard-iconfirm

Guide

Få vår guide Schrems II - Supplerende tiltak i praksis

Schrems II - konsekvenser for offentlige og private virksomheter

EU-domstolen avsa i juli 2020 en prinsipielt viktig dom om overføring av personopplysninger ut av EU/EØS til tredjeland, kalt Schrems II-dommen. Europeiske borgeres personopplysninger skal gis et tilsvarende beskyttelsesnivå som det gis under GDPR og alle virksomheter er forpliktet til å sikre at tredjelandet har et tilstrekkelig beskyttelsesnivå.

Dommen har store konsekvenser for mange offentlige og private virksomheter som benytter skybaserte tjenester. Selv om de fleste av disse har god sikkerhet og tilgjengelighet, kan det være en utfordring for personvernet da lovverket rundt databehandlingen av personopplysninger kan variere fra land til land. For eksempel er er personvern en grunnleggende menneskerett i Europa, mens det i USA er det en forbrukerrettighet.

I vår guide kan du lese mer om overføring av personopplysninger, også til USA, og hvilke tekniske, supplerende tiltak som kan iverksettes med Iconfirms løsninger.

Iconfirm

Iconfirm er en norsk uavhengig samhandlingsplattform for praktisk personvern.

Vi gjør personvern enklere og bidrar til tillitsfull behandling av personopplysninger ved å tilby en praktisk og brukervennlig løsning som setter individet i sentrum i etterlevelsen av GDPR.

KONTAKT:

Telefon: +47 410 40 123 // E-post: post@iconfirm.eu

JA TAKK! Jeg vil ha Iconfirms guide til supplerende tiltak