TA KONTAKT MED OSS


Har du fått GDPR i fanget, men er usikker på hvordan du faktisk skal forholde deg til regelverket? 


Ta kontakt med oss for å booke en rådgivningstime der vi kan se på hvordan ICONFIRM kan løse dine behov.

 

 

 

 

 

 

HVORDAN KAN ICONFIRM HJELPE DIN BEDRIFT?

Gi god informasjon med formålspesifikke personvernerklæringer
 
 
 

Effektiv integrering med fagsystemer.

Strukturert behandling av alle rettigheter, for både individ og virksomhet.

 

Løpende dokumentasjon i tråd med lovkravene.

Enkel innhenting og administrering av informerte samtykker.

 

Vår Enterprise-løsning gjør samhandling på tvers av verdikjeden enkel.