GDPR-bloggen

Posts by

Eilert Midttun Rostrup

Eilert studerer master i rettsvitenskap ved Universitet i Bergen. Han har særlig interesse for skjæringspunktet mellom jus og teknologi, og har vært styremedlem i teknologigruppen Innorett ved Juristforeningen i Bergen. Eilert har også vært styremedlem og skribent i studentavisen Injuria.