<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2374102812652515&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

GDPR-bloggen

Schrems II løsning skrevet i ramme mot blå himmel med skyer

Schrems II stiller krav til kontroll av verdikjeden

Er du leverandør av løsninger hvor du, eller noen av dine underleverandører, overfører personopplysninger mellom EU/EØS og USA? Da må du være forberedt på at dine kunder nå vil vurdere om de kan fortsette å bruke deg og dine underleverandører, og om det er mulig å få på plass et alternativt rettslig grunnlag for overføring.

 

Les mer
Portugal hus tett i tett

SCHREMS II – Nå er det alvor!

6,5 millioner portugisere rakk å oppgi sensitive personopplysninger i den obligatoriske folketellingen 2021 før CNPD (National Data Protection Commission) ga INE (National Institute of Statistics) en frist på 12 timer til å få sikkerheten på plass eller stoppe innsamlingen. Personopplysninger fra hele Portugals befolkning sto i fare for å bli overført til USA, eller andre tredjeland, uten et tilsvarende nivå av databeskyttelse som innenfor EU.

Les mer

Nøyaktighet er en dyd innen personvern

Schrems II-dommen har avdekket at det kan være stor forskjell på kart og terreng i forretningsverdenen. Rutiner og rapporter for økonomien følges nitidig opp, mens personvern og personopplysninger ofte er redusert til dokumentasjon som sees over og revideres en gang i året. Innføringen av GDPR var til da EUs kraftigste tiltak for å rydde opp i en stadig mer ruskete holdning til personopplysninger - nå viser Schrems II at det er behov for mye høyere presisjon i håndtering av personvernet enn hva som praktiseres.

Les mer
Kvinne beskyttes av arm med paraply

Det besværlige samtykket?

Da GDPR ble innført våren 2016 ble det lovet kraftige sanksjoner for de som ikke overholder regelverket. Nå ser vi at dette ikke var tomme løfter. Google, Grindr, British Airways og PWC er bare noen av de internasjonale kjempene som må betale betydelige summer i overtredelsesgebyr. Også her hjemme har flere kommuner og offentlige virksomheter blitt ilagt bøter i millionklassen. Og flere skal det bli. Datatilsynet har varslet en rekke flere bøter i 2021, både til offentlig og privat sektor.

Les mer
hender på tastatur med hengelås på skjerm

Ansvaret for personopplysninger må være der behandlingen faktisk skjer

Ved introduksjonen av den nye personvernforordningen brukte virksomheter mye tid på å sette seg inn i regelverket, kartlegge personopplysninger, gjøre risikovurderinger og oppdatere rutinebeskrivelser for å møte kravene. Flere måtte også bytte ut eller oppgradere systemene de bruker til behandling av personopplysninger. Det ble også brukt mye tid på å forhandle databehandleravtaler og innhente dokumentasjon. Nå, over to år senere, har forståelsen av regelverket modnet og det som var ansett som akseptabel dokumentasjon av etterlevelse i 2018, er ikke lenger tilstrekkelig.

Les mer